VBM - Headoffice Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về VBM - Headoffice instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quan ly phieu
Odoo test
tai_san
tai san
Odoo learn
Odoo learn
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Medical Lab Management
Manage Medical Lab Operations.
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam